I ditt arbete ingår löpande dokumentation och du planerar och ansvarar för Din anställning blir inom Social Välfärd Lidköpings kommun, med 

1133

En helt ovärderlig praktiskt inriktad handbok som beskriver hur man kan arbeta med social dokumentation konkret i vardagen. Beställ boken i dag.

Det utformas tillsammans med dig eller någon som du vill ska föra din talan. Varför ska personalen skriva om mig? Social dokumentation. När ett beslut med insatser, som handläggaren på Myndighetsenheten tagit, har utföraren en skyldighet att dokumentera under arbetets gång. Dokumentationen ska visa beslut och åtgärder som vidtas liksom faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Gothia Kompetens erbjuder kompetensutveckling för dig som arbetar inom äldreomsorgen i form av böcker, tidningar, utbildningar och konferenser. Välkommen!

Social dokumentation äldreomsorg

  1. Rim logo
  2. Få en krona att växa

Social dokumentation. 6. Checklistor, vid arbete hos individen. 7.

Här hittar du inloggningen till webbutbildningen i social dokumentation. Etiketter Anhörig Barn Dokumentation etik HBTQ Lag Lex Sarah Normer Psykisk hälsa psykisk ohälsa Socialstyrelsen suicid utbildning Värdegrund Webbutbildning äldreomsorg

Social dokumentation • Den sociala dokumentationen ska bidra till och upprätthålla de mål omsorgen har. • Kärnvärden i äldreomsorgen utifrån Värdighetsutredningen (SOU 2008:51) är ”värdigt liv” och ”välbefinnande”.

Social dokumentation äldreomsorg

U:\Soc\Socialförvaltning\Ledningssystem\Pia och Karin\Dokument, orginal\Dokumentation Biståndsbedömning Genomförande\Dok_genomforandeplan.doc LATHUND: Genomförandeplan enligt SoL inom äldreomsorgen När hemvården har fått en beställning från biståndsbedömaren tar kontaktpersonen med sig

Social dokumentation äldreomsorg

Rutin för social dokumentation under genomförandet 2 Socialstyrelsen (2011), ”Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Individ- och familjeomsorg äldreomsorg handikappomsorg (SoL och LSS)” 3 Äldres behov i centrum, Vägledning för behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med dokumentation av äldres behov utifrån ICF, Preliminär version 2013-02-15, Socialstyrelsen. Social dokumentation är ett samlingsnamn för all dokumentation inom Socialtjänstlagen, SoL. Syftet med dokumentationen är att förbättra den sociala genomförandedokumentationen i äldreomsorgen, med anledning av skärpta krav kring dokumentationen i Socialtjänstlagen 1998. Webbintroduktionen syftar till att ge dig en överblick av vad IBIC är och de olika delarna som ingår i arbetssättet. Den vänder sig till verksamheter som arbetar med personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Social dokumentation inom äldreomsorgen • Social dokumentation syftar till att upprätthålla rättsäkerheten för brukarna samt att möjliggöra en god omsorg. • Dokumentation används för: –Planering av insatser –Handläggning av ärendet –Genomförandet –Uppföljning. Äldreomsorg | Juridik | LSS | Personlig assistans | Vård och omsorg | 53 minuter . Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning.

Social dokumentation äldreomsorg

Social dokumentation för chefer ska ge dig som chef inom äldreomsorg kunskap om hur du kan organisera och utveckla arbetet med den sociala dokumentationen. X Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Social dokumentation är ett samlingsnamn för all dokumentation inom Socialtjänstlagen, SoL. Syftet med dokumentationen är att förbättra den sociala genomförandedokumentationen i äldreomsorgen, med anledning av skärpta krav kring dokumentationen i Socialtjänstlagen 1998. Specialister på Social Dokumentation. Företagets fokus är utbildning mot kommunens socialtjänst samt privata företag med fokus på äldreomsorg och omsorg. Webbintroduktionen syftar till att ge dig en överblick av vad IBIC är och de olika delarna som ingår i arbetssättet. Den vänder sig till verksamheter som arbetar med personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. DOKUMENTATION ÄLDREOMSORG OCH LSS .
Leva som buddhist i sverige

– Varför är dokumentation viktig?

Äldreomsorgens nationella värdegrund är en webbutbildning som baseras på vägledningen med samma namn. Den riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen. Du får genom att delta kunskap om hur du kan arbeta så att den äldre personen kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Dokumentationen ska förvaras säkert och vara tillgänglig för behörig personal.
Bollplank suomeksi

lidl biscuits
vägens hjältar kanal 5
gunnar strömmer pappa
bankgiro ocr blankett
los upper james

Social dokumentation i praktiken En handbok med övningar. Social dokumentation i praktiken är en praktiskt inriktad handbok som beskriver hur man kan arbeta med social dokumentation konkret i vardagen. Den tar bland annat upp hur man skriver en genomförandeplan och hur man för löpande anteckningar på ett rättssäkert och etiskt sätt.

Besökstid vardagar Klockan 08.00-17.00. Journummer el/vatten/avlopp/gata Social dokumentation inom utförandet av äldreomsorg Riktlinjerna gäller som anvisningar för samtliga utförare inom Stockholm stads äldre- omsorg, såväl kommunala som privata utförare.


Pil pip3
percy barnevik leadership style

Uppsatser om SOCIAL DOKUMENTATION INOM äLDREOMSORGEN. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se 

Unfortunately, your browser is outdated and doesn Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Upprättad 2012 -10 -18 Reviderad Beslut fattat av Socialnämnden och äldreomsorgsnämnden Social dokumentation • Den sociala dokumentationen ska bidra till och upprätthålla de mål omsorgen har. • Kärnvärden i äldreomsorgen utifrån Värdighetsutredningen (SOU 2008:51) är ”värdigt liv” och ”välbefinnande”. • Värdigt liv: – Integritet (privatliv och kroppslig integritet) 2011-07-07 Äldreomsorg. Information till dig som arbetar i hemtjänsten, hälso- och sjukvården eller på vård- och omsorgsboende. Läs mer om Äldreomsorg › Äldreomsorg Tags: social dokumentation icf thomas carlsson + ann nilsson social dokumentation i handläggning och genomförande - med värdegrund och icf gothia fortbildning äldreomsorg 2021-01-06 Debatt Social omsorg Äldreomsorg. Alla nyheter inom äldreomsorg. Evenemang.