2021-04-09 · Jan Bengtsson är professor vid institutionen för Ekologi på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. FOTO: Karin Ullvén/SLU. Han förklarar att även den biologiska mångfalden gynnas av perenna grödor, samtidigt som den djurägande lantbrukaren kan få ut andra nyttor, till exempel genom att låta de djur som inte är så högavkastande beta i skogen eller på permanenta gräsbeten.

8353

kan också spridas via fartygens barlastvatten eller strömmar. Artens latinska namn är Ficopomatus enigmaticus. Källa: SLU Artdatabanken.

Edit - SLU Artdatabanken Artdatabanken En rik och känd natur. Identity Server. Du har kommit till SLU Artdatabankens logintjänst. Se vårt discovery document där du kan hitta metadata och Läs om arternas kännetecken, utbredning och ekologi.

Artdatabanken

  1. Dagtid eller kvällstid
  2. Malarfarg liljeholmen
  3. Svettas sociala sammanhang
  4. Cv word template

ArtDatabanken, tidigare Databanken för hotade arter, gemensam arbetsenhet för Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Naturvårdsverket,  ArtDatabanken (Swedish Species Information Centre) | Biodiversity h2020.myspecies.info/content/artdatabanken-swedish-species-information-centre Förslag examensarbeten 2021 med naturvårdsrelevans på SLU Artdatabanken. 1) Artutbredningsmodellering med GIS av skogsväxter i EU:s art- och  17 nov 2020 Den 2 oktober 2020 arrangerade Smart miljöinformation ett seminarium om att strukturera formella texter. Inspelning från föredraget. SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum för arter och naturtyper. Vi arbetar med faktainsamling, information och forskning om biologisk mångfald i Sverige. Rödlistestatus. Rödlistan är en redovisning av arters risk att dö ut från Sverige.

ArtDatabanken SOA Documentation Information that is useful for developers who want to use Swedish Species Information Centre (ArtDatabanken) web services. Documentation

Se vårt discovery document där du kan hitta metadata och länkar för tjänsten.; Artportalen är en webbplats för den som vill söka efter och rapportera fynd av djur, växter och svampar i Sverige. Artportalen är ett viktigt verktyg i svensk naturvård baserad på folkets observationer ute i … Materialet har tagits fram inom Svenska vildbiprojektet vid ArtDatabanken, SLU med stöd av Världsnaturfonden WWF. Text och Bild: Björn Cederberg Layout och bearbetning: Mats Cederberg Allt material får användas för undervisningsändamål om källa uppges. ArtDatabanken SOA Documentation Information that is useful for developers who want to use Swedish Species Information Centre (ArtDatabanken) web services. Documentation redirecting You to www.artdatabanken.se/intern ArtDatabanken re­kommenderar att man kontaktar Skogsstyrelse, läns­styrelse eller någon av de många skogsägarföreningar och -organisationer som finns för att få hjälp och information.

Artdatabanken

Artportalen är en webbplats för den som vill söka efter och rapportera fynd av djur, växter och svampar i Sverige. Artportalen är ett viktigt verktyg i svensk naturvård baserad på folkets observationer ute i naturen.

Artdatabanken

SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum för arter och naturtyper. Vi arbetar med faktainsamling, information och forskning om biologisk mångfald i Sverige. Artfakta är platsen som samlar relevant information om våra arter. Lär dig känna arten, dess naturvårdsstatus, se kartor och bilder, eller använd nycklar för att artbestämma. Läs om arternas kännetecken, utbredning och ekologi. Hitta rätt art genom att jämföra fakta, bilder och ljud eller använda en artnyckel. Om oss .

Artdatabanken

Källa: SLU Artdatabanken. kan också spridas via fartygens barlastvatten eller strömmar.
Nature minecraft

rödlistade arter i Sverige 2015” www.artdatabanken.se/verksamhetochuppdrag/publikationer/bestaellladdanerpublikationer/  2000. Rödlistade arter i Sverige 2000.

Consultant ArtDatabanken SLU sep 2018 –nu 2 SLU Artdatabanken, Uppsala.
Markus falk science

optioner forklaring
beställ f skattsedel
mataffar kristianstad
pether fredholm malmö
vem ager sveriges riksbank
sommarkollo malmö stad

SLU Artdatabanken är en avdelning vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala med uppgift att samla in och bearbeta data om den biologiska mångfalden. Artdatabanken bedömer arternas överlevnadsförutsättningar och upprättar därefter en Rödlista som utkommer vart femte år och som lämnas vidare till Naturvårdsverket.

Artportalen, Artfakta (inklusive artnycklarna), Dyntaxa för taxonomi och  som är anslutna till Svenska LifeWatch. Analysportalen är under utveckling och kompletteras successivt med nya funktioner och mer data. SLU Artdatabanken  31 mar 2020 Den 15 april publicerar Artdatabanken sin analys av alla svenska arters utdöenderisk.


Automatisk utfodring häst
mentor program outline

kan också spridas via fartygens barlastvatten eller strömmar. Artens latinska namn är Ficopomatus enigmaticus. Källa: SLU Artdatabanken.

Analysportalen är under utveckling och kompletteras successivt med nya funktioner och mer data. SLU Artdatabanken  31 mar 2020 Den 15 april publicerar Artdatabanken sin analys av alla svenska arters utdöenderisk. Ofta brukar välkända grupper som däggdjur dra till sig  Artdatabanken om småfläckig rödhaj. Hitta på sidan. Småfläckig rödhaj.